Kiedy można zawracać na skrzyżowaniu?

Zawracanie na skrzyżowaniu to jeden z manewrów, które są dopuszczalne tylko w określonych sytuacjach. Warto odświeżyć wiadomości na temat przepisów ruchu drogowego, jeśli mamy wątpliwości, kiedy można zawracać na skrzyżowaniu. Dzięki temu nie popełnimy błędów, gdy na przykład sygnalizacja okaże się niejasna.

Kolejność obowiązywania sygnałów i znaków drogowych przy zawracaniu

Kierując samochodem, musimy dostrzegać wiele różnych elementów otoczenia. W jednym miejscu może roić się od znaków drogowych pionowych i poziomych oraz sygnalizatorów świetlnych, a zignorowanie któregokolwiek z nich może być niebezpieczne. Nawet, jeśli zachowamy czujność, nie zawsze wiemy, jak interpretować pozornie sprzeczne ze sobą znaki. Na drodze zawsze obowiązuje określona kolejność, która decyduje o tym, do jakich sygnałów musimy zastosować się najpierw. Zapamiętanie kilku zasad pomoże zareagować szybko i poprawnie w każdej sytuacji.

Policjant kierujący ruchem drogowym ma pierwszeństwo

Nadrzędną pozycję w hierarchii sygnałów zajmuje policjant kierujący ruchem drogowym. Posiada on bezwzględne pierwszeństwo nad znakami drogowymi i sygnalizacją świetlną. Jeśli więc zauważymy na drodze funkcjonariusza, musimy stosować się wyłącznie do jego poleceń. Jest to jednak sytuacja rzadka.

Sygnalizacja świetlna jest wyżej w hierarchii niż znaki drogowe

Poruszając się samochodem na co dzień, należy zapamiętać, że sygnalizacja świetlna jest ważniejsza od znaków drogowych. Dopiero wtedy, gdy sygnalizatory są nieobecne lub nie działają, naszym głównym punktem odniesienia stają się znaki drogowe. Dzielą się one na pionowe i poziome. Pionowe są nadrzędne w stosunku do poziomych – najczęściej oba rodzaje znaków są ze sobą zgodne, lecz jeśli tak nie jest, stosujemy się do wskazań znaków pionowych. Najprawdopodobniej w takiej sytuacji oznaczenie namalowane na jezdni jest nieaktualne i nie zostało odnowione.

Zawracanie na skrzyżowaniu a zielona strzałka w lewo

Jeśli na skrzyżowaniu znajdują się sygnalizatory świetlne, wciąż może się zdarzyć, że ich wskazania nie będą zrozumiałe dla każdego. Najwięcej kierowców ma wątpliwości dotyczące sygnalizatora kierunkowego S-3. To sygnalizator, który wskazuje wszystkie dozwolone kierunki jazdy za pomocą strzałek. Jeśli więc pojawia się na nim tylko zielona strzałka w lewo, oznacza to, że możemy tylko skręcić – zawracanie na skrzyżowaniu jest wtedy zabronione. Jaki sygnał zatem pozwala zawracać? Będzie to sygnalizator S-3 ze strzałką w lewo i w dół.

zielona strzałka w lewo

Inne opcje pozwalające na zawracanie na skrzyżowaniu to sygnalizator S-1 lub sygnalizator S-2 ze strzałką warunkowego skrętu w lewo. Ten ostatni rodzaj sygnalizacji jest rzadko spotykany. Zgodnie z jego wskazaniem, po przejechaniu linii warunkowego zatrzymania (złożonej z trójkątów) możemy skręcić w lewo lub zawrócić. Najpierw musimy ustąpić pierwszeństwa wszystkim pozostałym uczestnikom ruchu drogowego.

Pionowe znaki drogowe

Pionowe znaki drogowe, które zabraniają zawracania na skrzyżowaniu

Gdy znajdujemy się na skrzyżowaniu bez sygnalizacji świetlnej, musimy przestrzegać pionowych znaków drogowych. Niektóre z nich nakazują jazdę w określonych kierunkach. Możemy spotkać znaki nakazu jazdy wprost, w prawo lub lewo. Wtedy niedozwolone jest zawracanie, podobnie jak wtedy, gdy na skrzyżowaniu znajduje się znak zakazu zawracania lub zakazu skrętu w lewo. Jeśli natomiast te znaki nie występują, możemy zobaczyć uzupełniający znak drogowy F-10, który zezwala na skręt w lewo. Wtedy możemy zawrócić ze skrajnego lewego pasa.

Linia ciągła – zawracanie a poziome znaki drogowe

Chociaż znaki poziome znajdują się najniżej w hierarchii znaków i sygnałów drogowych, w niektórych sytuacjach są decydujące. Przede wszystkim należy pamiętać, że wjazd na linię ciągłą (pojedynczą lub podwójną) jest bezwzględnie zabroniony. Linie te są ważne dla bezpieczeństwa kierowców. Dzięki nim można także łatwiej zachować bezpieczną odległość między skręcającymi pojazdami.

Jeżeli na skrzyżowaniu działa sygnalizacja kierunkowa, która pozwala wyłącznie na skręt w lewo, nie możemy zawrócić nawet wtedy, gdy na jezdni znajdują się znaki poziome zezwalające na zawracanie. Możemy to zrobić, gdy sygnalizatory są wyłączone – na przykład w nocy.

Kiedy można zawracać na skrzyżowaniu? 1

Kara za nieprawidłowe zawracanie samochodem

Jakie kary grożą nam za zawracanie w miejscach, gdzie jest to niedozwolone? W przypadku utrudnienia ruchu lub stwarzania zagrożenia na drodze, otrzymamy mandat o wysokości 200-400 złotych. Zawracając w tunelu, na drodze jednokierunkowej lub na moście, narażamy się na karę o wysokości 200 złotych. Jeśli zaś na skrzyżowaniu znajduje się sygnalizator S-3, który nie zezwala na zawracanie, wykonanie takiego manewru może nas kosztować 250 złotych i 5 punktów karnych.

jak zdać prawo jazdy poradnik

Zdaj swoje prawo jazdy za pierwszym razem

Jedyny taki autorski poradnik w Polsce. Egzamin na prawo jazdy, może okazać się dla Ciebie zupełnie bezstresowym oraz udanym celem w życiu. Skorzystaj z naszej promocji i zdaj swoje prawo jazdy za pierwszym razem.

Sprawdź też: Jazda po łuku wskazówki

Zostaw wiadomość