Kosztorys naprawy samochodu WZÓR

Jak sporządzić kosztorys naprawy samochodu? Szybkie odzyskanie pieniędzy po stłuczce, a tym bardziej po poważniejszej kolizji to priorytet dla większości właścicieli pojazdów. Jednakże sprawy z ubezpieczalniami potrafią ciągnąć się długie miesiące. Postępowanie likwidacyjne, które co do zasady powinno zakończyć się z ciągu 30 dni od daty zgłoszenia szkody może trwać znacznie dłużej, jeśli poszkodowany nie dostarczy właściwie przygotowanego kosztorysu naprawy auta lub we właściwym czasie nie złoży sprzeciwu od zaniżonej kalkulacji szkody.

Wstęp

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego kosztorysu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który znacznie uprości Ci cały proces jego przygotowania. Gotowy do wypełnienia kosztorys naprawy samochodu pobierzesz poniżej:

kosztorys-naprawy-samochodu-wzor-pdf-excel-doc

Kosztorys naprawy samochodu wzór PDF

Kosztorys naprawy samochodu, o czym warto wiedzieć?

Choć emocje związane z wydarzeniem drogowym mogą odebrać zdrowe myślenie, właściciel uszkodzonego pojazdu nie może zapomnieć o rychłym poinformowaniu firmy ubezpieczeniowej o powstałej szkodzie.

Ze zgłoszeniem szkody nie należy zwlekać. Dlatego, jeśli pomiędzy sprawcą zdarzenia a poszkodowanym doszło do zawarcia tzw. porozumienia, kolizję i tak należy zgłosić jeszcze tego samego dnia, a najpóźniej dnia następnego.

Zaznaczę, że późniejsze zgłoszenie szkody może wzbudzić podejrzenia ze strony firmy ubezpieczeniowej, w następstwie czego może zostać wszczęte postępowanie wyjaśniające, czy faktycznie do zdarzenia doszło.

Dodatkowo zgłoszenie szkody bez zbędnej zwłoki daje nadzieję na szybką wypłatę odszkodowania.

W sprawach niespornych pieniądze mogą trafić do poszkodowanego już po kilku dniach od zgłoszenia szkody, choć jak wspomniałam na wstępie, firma ubezpieczeniowa ma aż 30 dni na wypłatę odszkodowania. Termin ten wynika wprost z przepisów ustawy i liczy się od daty zgłoszenia.

Jednocześnie towarzystwo ubezpieczeniowe ma jedynie 7 dni na przedstawienie poszkodowanemu swojej wyceny kosztów naprawy pojazdu.

Właściciel pojazdu może nie zgodzić się z kalkulacją szkody przygotowaną przez firmę ubezpieczeniową. Wówczas ma prawo złożyć sprzeciw od przygotowanej wyceny, domagając się przygotowania ponownego kosztorysu.

Poszkodowany może również przedłożyć ubezpieczycielowi swój kosztorys naprawy samochodu excel załączając do niego posiadane faktury i zdjęcia.

Poszkodowany może również zlecić wykonanie prywatnego kosztorysu uszkodzeń wybranemu rzeczoznawcy, serwisowi lub zaufanemu mechanikowi.

Wypłata odszkodowania może nastąpić w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

Kosztorys dla ubezpieczyciela, jak przygotować?

Kosztorys naprawy samochodu przygotowany przez poszkodowanego zawierać powinien:

  • dane dotyczące uszkodzonego pojazdu, a przede wszystkim jego numer rejestracyjny, markę, model, rok produkcji, przebieg licznika z daty zdarzenia
  • listę wymaganych czynności naprawczych lub listę dokonanych już napraw, jeśli odszkodowanie ma zostać wypłacone w tzw. formie bezgotówkowej, czyli na rachunek warsztatu naprawczego lub serwisu
  • cenę naprawy
  • listę podzespołów i ich ceny
  • wykaz jakości części z wyszczególnieniem czy są to części oryginalne/serwisowe z logo koncernu samochodowego, czy części produkowane przez dostawców, ale bez logo koncernu, bądź części o jakości podobnej do części używanych w montażu fabrycznym, ale bez logo koncernu lub znacznie tańsze zamienniki nienależące do innych kategorii
  • stawkę roboczogodziny fachowców, którym należy zlecić naprawy w uszkodzonym pojeździe – mechanik, blacharz, lakiernik samochodowy
  • dane warsztatu lub serwisu dokonującego naprawy, lub dane rzeczoznawcy przygotowującego kosztorys naprawy samochodu.

Wycena naprawy samochodu, a przedawnienie roszczeń z tytułu OC i AC

Roszczenia z tytułu ubezpieczenia OC i AC ulegają przedawnieniu z upływem lat 3, dlatego jeśli wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie zostało zaniżone jeszcze na przestrzeni kolejnych 3 lat, poszkodowany ma prawo wystąpić z reklamacją w postaci odwołania, domagając się wypłaty różnicy.

Reklamację również można podeprzeć prywatny kosztorysem naprawy samochodu przygotowanym przez biegłego rzeczoznawcę lub kompetentną firmę.

Zaznaczę, że podczas postępowania likwidacyjnego poszkodowany powinien od samego początku czuwać nad procesem wyliczania odszkodowania, ponieważ tak samo niekorzystne, jak wypłata zaniżonego odszkodowania okazać się może uznanie przez ubezpieczyciela, że samochód nie nadaje się do naprawy (czyli w przypadku szkody całkowitej).

Przyjęcie szkody całkowitej w większości przypadków równa się ze stratą materialną dla właściciela samochodu.

Firmy ubezpieczeniowe bowiem określają koszt naprawy pojazdu na poziomie około 80% wartości sprzed szkody, przez co poszkodowany otrzymuje odszkodowanie równe różnicy pomiędzy wartością samochodu przed szkodą a wartością pozostałości pojazdu (wartością wraku).

Likwidacji szkody, jaki wariant wybrać?

Szkoda w uszkodzonym na skutek stłuczki lub kolizji drogowej pojeździe może zostać naprawiona na dwa sposoby, przez co poszkodowany może wybrać:

  • wariant warsztatowy (wariant bezgotówkowy), w którym poszkodowany wybiera warsztat lub serwis warsztat, który zajmie się likwidacją szkody

lub

  • wariant kosztorysowy (wariant gotówkowy), w którym poszkodowany może doręczyć ubezpieczycielowi kosztorys naprawy pdf, a jeśli ten zostanie uznany przez ubezpieczyciela, może liczyć na ustalenie wysokości odszkodowania bez oględzin samochodu przez pracownika firmy ubezpieczeniowej.

Podsumowanie

Walka z towarzystwem ubezpieczeniowym nie jest łatwa, a procedura uzyskania dopłaty niemnej trudniejsza, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe to eksperci, którym zależy na zaniżeniu kwoty odszkodowania.

Dlatego jeśli doszło do uszkodzenia samochodu z winy drugiego kierowcy i otrzymałeś właśnie od ubezpieczyciela zaniżony kosztorys naprawy samochodu, który znacznie odbiega od realiów, musisz odwołać się od wyceny (masz na to 3 lata) i przesłać ubezpieczycielowi swój własny kosztorys naprawy pojazdu, który umożliwia gruntowne przeprowadzenie niezbędnych napraw.

Wiesz już, co powinien zawierać kosztorys naprawy samochodu, jakie dane i jakie informacje powinny się w nim znaleźć, aby skłonić ubezpieczyciela do podwyższenia kwoty odszkodowania.

Szczegółowa specyfikacja naprawy samochodu pozwoli firmie ubezpieczeniowej ustosunkować się do ich wyceny i porównać przytoczone w ich kosztorysie koszty za naprawę pojazdu do faktycznych kosztów, jakie poniosłeś.

Na koniec dodam, że stworzenie kosztorysu naprawy pojazdu powinno odbywać się w arkuszu kalkulacyjnym Excel lub na gotowy do wypełnienia formularzu w formacie PDF.

Źródło: Kosztorys naprawy samochodu wzór pdf

Podobne:

Zostaw wiadomość