Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do samochodu WZÓR

Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się praw do samochodu? Zakup samochodu na współwłasność z rodzicem lub partnerem to dobre rozwiązanie, ale tylko do czasu. Wyjście ze związku lub bezkolizyjne posiadanie samochodu przez kilka kolejnych lat może być pretekstem do wyjścia ze współwłasności.

Wstęp

Dowiedz się, jak zrzec się prawa do samochodu. Sprawdź jakich formalności należy dopełnić oraz jakie koszty ponieść, by sformalizować zniesienie współwłasności auta. Pobierz też przygotowane przez nas, gotowe do wypełnienia oświadczenie o zrzeczeniu się praw do samochodu:

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-praw-do-samochodu-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do samochodu wzór

Współwłasność samochodu, z czego wynika?

Decyzja o zakupie samochodu ze współwłaścicielem najczęściej wynika z potrzeby obniżenia kosztów m.in. wysokości ubezpieczenia – jeśli współwłaścicielem samochodu jest doświadczony kierowca z dobrą historią ubezpieczeniową, składka z tytułu OC może być znacznie niższa, niż ta wyliczona przez firmę ubezpieczeniową dla młodego kierowcy, który posiada prawo jazdy krócej niż 5 lat.

Niemniej spotkać można również sytuacje, kiedy współwłaścicieli do jednego samochodu jest więcej. Taka współwłasność wynika często z zakupu samochodu na firmę/spółkę lub ze spadkobrania.

Spotkać można również sytuacje, kiedy rozdrobnienie prawa własności ma na celu uniknięcie sprzedaży pojazdu w drodze egzekucji komorniczej.

Jak znieść współwłasność samochodu?

Zniesienie współwłasności samochodu może nastąpić polubownie lub na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, czyli na wniosek zainteresowanego tematem wyjścia ze współwłasności współwłaściciela samochodu, jeśli na taki krok nie ma zgody pozostałych współwłaścicieli.

Przyjmując jednak, że pomiędzy współwłaścicielami samochodu panuje jednomyślność, by nie utrzymywać dalszej współwłasności, mogą oni zawrzeć jedną z dwóch umów:

 • umowę darowizny udziału w prawie własności samochodu
 • umowę sprzedaży udziału w prawie własności samochodu.

Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do samochodu powinno zostać złożone w treści umowy o zrzeczeniu się udziału, czyli w treści umowy darowizny.

Zachowanie formy dwustronnej umowy jest wymagane przez ustawodawcę dla uzyskania skutków darowizny.

Wyjaśnię, że darowizna ma miejsce wyłącznie w drodze umowy, w której składane są dwa oświadczenia. Pierwsze oświadczenie o zamiarze bezpłatnego przekazania rzeczy wybranej osobie składa darczyńca, natomiast drugie oświadczenie o przyjęciu przedmiotu darowizny składa obdarowany.

Muszę dodać, że wyjście ze współwłasności samochodu jest możliwe również poprzez jego sprzedaż. Wówczas do umowy sprzedaży samochodu przystępują wszyscy współwłaściciele. Mogą oni działać samodzielnie lub przez wybranych pełnomocników (Upoważnienie współwłaściciela do sprzedaży samochodu).

Umowa zrzeczenia się praw do części samochodu, jak przygotować?

Umowa znosząca współwłasność auta dla celów dowodowych powinna zostać przygotowana na piśmie, w tylu egzemplarzach ilu jest współwłaścicieli. Natomiast sama treść umowy powinna zostać tak przygotowana, aby przyszły właściciel samochodu nie miał problemów z dopełnieniem obowiązków urzędowych.

Z uwagi na powyższe należy pamiętać, by oprócz precyzyjnego określenia stron umowy oraz opisu samochodu, którego czynność dotyczy w treści umowy zawrzeć cenę przenoszących udziałów oraz datę przekazania pojazdu.

Zaznaczę, że właściwe przygotowanie umowy może przynieść nie lada problem osobom nieobytym w procedurze prawniczej, dlatego polecam wzór umowy zrzeczenia się samochodu pdf. Jest to gotowy formularz, który wystarczy wypełnić i podpisać, a następnie przedłożyć we właściwych urzędach.

Umowa zrzeczenia się współwłasności samochodu, a dalsze formalności

Zrzeczenie się udziału w samochodzie rodzi m.in. skutki podatkowe. Należy bowiem pamiętać, że bez względu czy doszło do nieodpłatnego przekazania udziału w prawie własności samochodu, czy do jego sprzedaży fakt ten należy bezwzględnie zgłosić w Urzędzie Skarbowym.

Jeśli mamy do czynienia z darowizną, tę trzeba zgłosić w terminie 6 miesięcy od daty przekazania przedmiotu darowizny. Wówczas od wartości przedmiotu darowizny fiskus naliczy wysokość podatku PCC – proporcjonalnie od uzyskanych udziałów.

Z uwagi na powyższe należy zadbać, by w treści umowy znalazła się właściwa wartość przekazanego udziału w prawie własności. Jeśli ta zostanie uznana przez urząd za zaniżoną, fiskus samodzielnie podniesie wartość udziału, by w „prawidłowy” sposób naliczyć należny podatek.

Warto wiedzieć, że podatku PPC nie zapłaci najbliższy członek rodziny – małżonek, rodzeństwo, dzieci, rodzice, dziadek, babcia, pasierb, pasierbica, ojczym, macocha (tzw. grupa 0) – pod warunkiem oczywiście, że dopełni obowiązku zgłoszenia na formularzu SD-Z2.

Oprócz obowiązków podatkowych umowa zrzeczenia się praw do części samochodu wywołuje również skutek w postaci obowiązku przerejestrowania samochodu.

Do Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Starostwa Powiatowego właściciel samochodu powinien zgłosić się w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

Podczas wizyty w Wydziale Komunikacji obdarowany przedłożyć powinien dowód rejestracyjny pojazdu, kartę pojazdu, potwierdzenie polisy OC oraz umowę znoszącą współwłasność.

Podsumowanie

Co oznacza zniesienie współwłasności samochodu? Zrzeczenie się współwłasności pojazdu jest rozwiązaniem, które pozwala drugiemu ze współwłaścicieli uniknąć pewnych konsekwencji wynikłych z działań drugiego współwłaściciela, np.:

 • stłuczka,
 • kolizja,
 • wypadek,
 • konflikt pomiędzy współwłaścicielami,
 • zadłużenie jednego ze współwłaścicieli (egzekucja komornicza),
 • itd.

Umowa zniesienia współwłasności samochodu znajduje także zastosowanie, gdy młody kierowca „przejmie zniżki” od współwłaściciela.

Oświadczenie dotyczące zniesienia współwłasności samochodu to dokument, w którym jeden ze współwłaścicieli pojazdu oświadcza, że dobrowolnie zrzeka się swoich udziałów w prawie do samochodu.

Aby oświadczenie spełniało formalne wymagania i aby było skuteczne, w jego treści muszą znaleźć się wszystkie niezbędne informacje i elementy, takie choćby jak:

 • dane pojazdu dowodu rejestracyjnego,
 • dane współwłaścicieli samochodu,
 • inne ważne dane znajdujące się w dowodzie rejestracyjnym,
 • dane umowy współwłasności pojazdu (ograniczonego prawa rzeczowego),
 • procentowa wysokość udziałów,
 • itd.

Umowę zrzeczenia się praw do samochodu podpisać na końcu muszą obaj współwłaściciele, inaczej umowa będzie nieważna.

UWAGA: jeśli współwłaściciel samochodu zdecyduje się na sprzedaż swoich udziałów w pojeździe, będzie musiał zapłacić do urzędu skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Dlatego warto jednak zdecydować się na umowę zrzeczenia się praw do samochodu (bezgotówkowe zniesienie współwłasności pojazdu).

Skoro wiesz już, jak wygląda zniesienie współwłasności samochodu i wszyscy współwłaściciele samochodu są zgodni co do rozwiązania współwłasności, to zachęcamy do pobrania przygotowanego przez nas dokumentu, który znacznie ułatwi Ci dokonanie tej czynności!

Źródło: Tutaj.

Podobne:

Zostaw wiadomość