Upoważnienie do opłaty skarbowej za samochód WZÓR

Jak napisać upoważnienie do opłaty skarbowej za samochód? w przypadku dokonania zakupu auta nabywca powinien zgłosić się w urzędzie skarbowym w celu uiszczenia opłaty skarbowej PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych), bowiem brak złożenia odpowiedniej deklaracji może sporo kosztować opieszałego podatnika.

Wstęp

Sprawdź jaki podatek zapłacisz, kupując samochód. Dowiedz się również jak szybko i bez zbędnych formalności załatwić sprawy z fiskusem. Pobierz też przygotowany przez nas, gotowy do wypełnienia wzór upoważnienia do urzędu skarbowego do opłacenia samochodu:

upowaznienie-do-oplaty-skarbowej-za-samochod-wzor-pdf-doc

Upoważnienie do opłaty skarbowej za samochód wzór

Jaki podatek przy zakupie samochodu?

Wraz z zakupem pojazdu wiąże się obowiązek uiszczenia podatku od wzbogacenia zwanego PCC. Podatek ten liczony jest od wartości nabytego majątku i wynosi 2%.

Warto wiedzieć, że wartość samochodu określa sam podatnik w składanej deklaracji. Niemniej jeśli urzędnik zajmujący się sprawą uzna, że cena samochodu została zaniżona wezwie podatnika, by ten złożył wyjaśnienia.

Dodam, że na cenę auta wpływać będzie nie tylko stan pojazdu, ale również jego historia, dlatego w razie kontaktu z urzędnikiem należy powoływać się na wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę.

Na ich poparcie podatnik złożyć może nie zdjęcia odzwierciedlające stan pojazdu oraz opinie fachowców (mechaników, lakierników) lub osób zajmujących się wyceną pojazdów.

Dodam, że podatnik może działać samodzielnie lub przez pełnomocnika. Wystarczy, że przygotuje upoważnienie do opłaty skarbowej za samochód, by wybrana przez niego osoba mogła w jego imieniu podjąć kontakt z urzędem skarbowym.

Odnośnie wysokości podatku dodać należy, że kiedy urzędnik uzna, że wskazana przez podatnika cena różni się od cen w podobnych ofertach sprzedażowych, zostanie wydana decyzja o podwyższeniu podatku. Od takiej decyzji podatnik może jednak się odwołać.

Kiedy nie zapłacę podatku od zakupu samochodu?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi normami podatek PCC przy zakupie samochodu nie będzie dotyczyć osób niepełnosprawnych, które zakupują samochód na własny użytek.

Podatku nie zapłacą osoby legitymujące się znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

Ponadto podatku nie muszą płacić osoby kupujące samochód od przedsiębiorcy – w komisie lub od dealera, ponieważ transakcje te zostały już objęte podatkiem VAT.

Dodam, że zarówno osoby niepełnosprawne, jak i klienci komisów nie muszą składać deklaracji podatkowej.

Kiedy przygotować upoważnienie do urzędu skarbowego opłata za samochód?

Na złożenie deklaracji podatkowej dostępnej pod nazwą PCC- 3 nabywca samochodu ma jedynie 14 dni. Termin ten liczony jest od dnia sporządzenia umowy. W tym samym czasie podatek musi zostać przekazany na konto właściwego urzędu skarbowego, w przeciwnym razie nabywca naraża się na karę materialną, której wysokość sięgnąć może nawet 30 000 zł.

Aby uniknąć grzywny, podatnik może zaangażować bliską lub zaufaną osobę, by ta zajęła się formalnościami urzędowymi. Odpowiednio przygotowane upoważnienie do zapłaty podatku za samochód wystarczy, aby osoba upoważniona złożyła deklarację w urzędzie, a następnie uregulowała należny podatek.

Wyjaśnię, że zarówno sam podatnik, jak i wybrana przez niego osoba może dopełnić obowiązku względem fiskusa, przesyłając deklarację pocztą lub drogą elektroniczną. Wybierając jednak tradycyjną drogę, czyli wizytę w urzędzie zabrać należy umowę kupna samochodu oraz dowód rejestracyjny pojazdu.

Jak napisać upoważnienie do urzędu skarbowego?

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że podatnik ma prawo ustanowić pełnomocnika do wszystkich spraw lub tylko do wybranej sprawy.

Jeśli upoważnienie ma obejmować wszelkie formalności urzędowe, należy przygotować tzw. pełnomocnictwo ogólne. Natomiast jeśli pełnomocnik ma zająć się jedną sprawą, wystarczy pełnomocnictwo szczególne – upoważnienie do dokonania danej czynności.

Upoważnienie powinno zostać przygotowane na piśmie, a w jego treści zawrzeć należy:

  • dane mocodawcy – imię, nazwisko, adres, oraz numer NIP, ewentualnie numer PESEL
  • dane pełnomocnika – podobnie jak w przypadku mocodawcy
  • adres pełnomocnika do doręczeń w kraju
  • tytułu opłaty skarbowej
  • jeśli osobą upoważnioną jest adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy w treści upoważnienia wpisać należy adres elektroniczny (w systemie teleinformatycznym, np. ePUAP) wykorzystywany przez organ podatkowy.

Zaznaczę, że błędnie przygotowane pełnomocnictwo może zostać odrzucone przez urząd skarbowy, dlatego dla bezpieczeństwa warto pobrać przygotowane przez nas upoważnienie do opłacenia podatku za samochód.

Odpowiednio wypełnione upoważnienie wystarczy przedłożyć we właściwym urzędzie, by dokończyć sprawy podatkowe związane z zakupem samochodu.

Na koniec dodam, że upoważnienie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Niemniej opłata skarbowa od pełnomocnictwa nie jest wymagana, jeśli upoważnienie zostało udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu

lub jeśli sprawą podatkową zajmuje się pełnomocnik wpisany do CEIDG albo do KRS.

Podsumowanie

Pełnomocnictwo lub upoważnienie to oficjalne uprawnienie osoby upoważnionej do reprezentowania i występowania w imieniu osoby upoważniającej, dokument taki uprawnia zatem pełnomocnika do wykonania za nią określonych czynności prawnych.

W sprawach odbywających się przed organami podatkowymi podatnik ma prawo wyznaczyć pełnomocnika, który będzie go reprezentować. Udzielenie pełnomocnictwa pociąga za sobą pewne dodatkowe koszty i jest to koszt w formie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od jednego pełnomocnictwa.

Jedynie przy ustnym udzieleniu pełnomocnictwa do protokołu nie dopatrzymy się obowiązku zapłaty opłaty skarbowej we wskazanej kwocie.

Źródło opracowania: Źródło

Podobne:

Zostaw wiadomość