Upoważnienie współwłaściciela do sprzedaży samochodu WZÓR

Jak napisać upoważnienie współwłaściciela do sprzedaży samochodu? jeśli zastanawiasz się jak sprzedać samochód przez pełnomocnika, to sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy, że właściciel samochodu upoważni wybraną przez siebie osobę do złożenia w jego imieniu oświadczenia o zbyciu pojazdu lub jego części, aby bez jego udziału doszło do przeniesienia prawa własności na osobę zainteresowaną zakupem.

Wstęp

Niemniej samo upoważnienie, jak i umowa sprzedaży pojazdu musi zawierać niezbędne elementy, bez których nabywca samochodu może mieć problem między innymi z rejestracją pojazdu. Sprawdź, jak sprzedać samochód przez pełnomocnika oraz pobierz przygotowane przez nas, gotowe do wypełnienia upoważnienie do sprzedaży samochodu przez współwłaściciela PDF:

upowaznienie-wspolwlasciciela-do-sprzedazy-samochodu-wzor-pdf-doc

Upoważnienie współwłaściciela do sprzedaży samochodu wzór

Kto może być pełnomocnikiem do sprzedaży udziału samochodu?

Jeśli właściciel (współwłaściciel) samochodu nie chce lub nie może być obecny podczas transakcji, to może bez zbędnej fatygi, a przede wszystkim kosztów upoważnić wybraną osobę, by ta dopełniła wszelkich formalności w jego imieniu.

Na pełnomocnika do sprzedaży samochodu lub jego części właściciel/współwłaściciel pojazdu wybrać może:

 • współwłaściciela auta
 • członka rodziny
 • znajomego
 • sąsiada
 • dowolną osobę trzecią
 • komis samochodowy lub innego przedsiębiorcę trudniącego się handlem bądź handlem i naprawą samochodów.

Z powyższego wynika, że nie ma praktycznie żadnych ograniczeń co do osoby pełnomocnika.

Co więcej – co do zasady, pełnomocnikiem do sprzedaży samochodu może zostać osoba posiadająca jedynie częściową zdolność do czynności prawnych, czyli ta, która ukończyła 13 rok życia i nie została całkowicie ubezwłasnowolniona.

Jednakże dla bezpieczeństwa transakcji oraz przyszłych formalności urzędowych na pełnomocnika do zawarcia umowy kupna sprzedaży samochodu, najlepiej wybrać osobę pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

Czym jest upoważnienie współwłaściciela do sprzedaży pojazdu?

Jak już wspomniałam, upoważnienie do zbycia pojazdu może otrzymać również jego współwłaściciel.

Takie umocowanie pozwala, by przy oględzinach, a później przy zawieraniu umowy sprzedaży uczestniczył tylko ten ze współwłaścicieli, który został przez pozostałych umocowany do sprzedaży pojazdu.

Dodam, że również samochód, który stanowi współwłasność więcej niż dwóch osób, może być sprzedany przez pełnomocnika.

W takiej sytuacji:

 • każdy ze współwłaścicieli może wybrać swojego pełnomocnika do sprzedaży samochodu
 • jedna osoba może zostać pełnomocnikiem wszystkich wspólników.

Zaznaczę, że jeśli transakcją sprzedaży pojazdu zajmuje się wyłącznie jeden współwłaściciel, a nie posiada on upoważnienia drugiego współwłaściciela do sprzedaży pojazdu, to może on sprzedać wyłącznie przysługujący mu udział w prawie własności pojazdu.

Sprzedaż samochodu przez pełnomocnika

Jak wynika z samej koncepcji pełnomocnictwa obecność podczas transakcji właściciela samochodu, czy współwłaścicieli, którzy udzielili upoważnienia do sprzedaży – nie jest konieczna.

To pełnomocnik jest osobą, która rozmawia z potencjalnym nabywcą, prowadzi z nim negocjacje (o ile cena auta nie została ściśle ustalona przez właściciela samochodu i pełnomocnictwo przewiduje taką swobodę), podpisuje umowę sprzedaży i w konsekwencji pobiera należność.

W czasie rozmów osoby upoważnionej z zainteresowanym nabyciem samochodu pełnomocnik może kontaktować się z właścicielem samochodu, by omówić ważne kwestie m.in. obniżenie ceny.

Dodam, że upoważnienie do sprzedaży samochodu przez współwłaścicieli nie wyłącza obecności właściciela podczas transakcji. Jeśli jest obecny w toku realizacji sprzedaży, może on przystąpić do umowy lub pozostać biernym dając pełnomocnikowi możliwość zawarcia umowy.

Pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu lub jego udziału może być w każdym czasie odwołane. W każdym czasie tzn. przed zawarciem umowy przez osobę upoważnioną.

 

Jak napisać upoważnienie do sprzedaży pojazdu?

Aby umowa sprzedaży samochodu ze współwłaścicielem zawarta przez pełnomocnika mogła zostać uznana za ważną, samo umocowanie musi zostać odpowiednio przygotowane.

W treści umocowania do sprzedaży auta należy dokładnie określić osobę mocodawcy oraz pełnomocnika. Następnie w sposób precyzyjny warto opisać zakres pełnomocnictwa oraz samochód, który ma zostać zbyty.

Przygotowanie pełnomocnictwa może okazać się trudnym zadaniem, dlatego warto pobrać wzór upoważnienia do sprzedaży samochodu przez współwłaściciela. Jest to fachowo przygotowany dokument, który można wygodnie dostosować do potrzeb danej transakcji.

Przygotowany przez nas wzór wystarczy wypełnić, wydrukować i podpisać.

Wyjaśnię, że pełnomocnictwo jest jednostronnym oświadczeniem woli, dlatego pod treścią upoważnienia podpis składa wyłącznie mocodawca – właściciel lub współwłaściciel samochodu.

Tak przygotowane pełnomocnictwo stanowi dowód umocowania, dlatego upoważniony do sprzedaży powinien posiadać przy sobie odpis pełnomocnictwa w kontakcie z nabywcą.

Na treść umocowania należy powołać się również w samej umowie kupna sprzedaży pojazdu, zaznaczając, że właściciel/współwłaściciel samochodu reprezentowany jest przez pełnomocnika (należy podać dane pełnomocnika oraz datę udzielenia pełnomocnictwa do sprzedaży).

Podsumowanie

Do sprzedaży muszą przystąpić wszyscy jego właściciele, wyjątkiem jest sytuacja, w której współwłaściciele udzielą stosownych pełnomocnictw do dokonania tej transakcji rozumianej jako czynność prawna.

Zatem każdy współwłaściciel, czy to samochodu osobowego, czy to samochodu ciężarowego, ciągnika rolniczego, bądź innego pojazdu – ma obowiązek udzielić takiego pełnomocnictwa, jeśli nie będzie go przy transakcji osobiście.

Dokument pełnomocnictwa, aby był skuteczny i zgodny z obowiązującym prawem, musi spełniać wszystkie formalne wymagania, a więc w jego treści znaleźć się muszą niezbędne elementy i informacje, takie choćby jak:

 • dane pojazdu,
 • numer rejestracyjny,
 • numer nadwozia,
 • rok produkcji,
 • dane osoby upoważnionej,
 • dane osoby upoważniającej,
 • numer dokumentu tożsamości stron zawierających pełnomocnictwo,
 • adres zamieszkania,
 • itd.

*Wystawienie pełnomocnictwa to obecnie jedyny sposób na nieuczestniczenie w transakcji kupna-sprzedaży pojazdu.

Źródło: Upoważnienie do sprzedaży samochodu przez współwłaściciela PDF wzór

Podobne:

Zostaw wiadomość