Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów WZÓR

Jak napisać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów? Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych może zostać skrócony, a nawet uchylony na wniosek skazanego. Osoba skazana za jazdę pod wpływem alkoholu może bowiem skorzystać z możliwości prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową, o ile wystąpi do sądu z właściwym wnioskiem.

Wstęp

Sprawdź, kiedy można starać się o przywrócenie uprawnień do prowadzenia pojazdów. Pobierz też przygotowany przez nas, gotowy do wypełnienia wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i bez komplikacji wystąp do sądu, by ten uchylił zakaz:

wniosek-o-skrocenie-zakazu-prowadzenia-pojazdow-wzor

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów wzór

Kiedy złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Z wnioskiem o skrócenie zakazu lub jego anulowanie może wystąpić osoba prawomocnie skazana za przestępstwo lub wykroczenie popełnione w związku z prowadzeniem pojazdu, wobec której sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju lub bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, jeśli w jej sprawie zachodzą przesłanki, o których mowa w 182a § 1 kodeksu karnego wykonawczego.

Zgodnie z brzmieniem niniejszego przepisu zakaz może zostać uchylony, jeśli:

 • został wykonywany przez co najmniej połowę okresu, na jaki został orzeczony
 • upłynęło co najmniej 10 lat od wykonywania zakazu orzeczonego dożywotnio
 • skazany prezentuje odpowiednią postawę i zachowanie
 • skazany posiada właściwości i warunki osobiste, przez które istnieje przeświadczenie, że prowadzenie pojazdu przez niego nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

 Wniosek o skrócenie kary zakazu prowadzenia pojazdów, kiedy nie przysługuje?

O skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mogą wnioskować:

 • osoby skazane w związku z wykroczeniem – jazda po użyciu alkoholu ze stężeniem we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu lub obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3
 • osoby skazane w związku z przestępstwem w stanie nietrzeźwości, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, bądź też zawartość alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Natomiast wniosek o skrócenie kary zakazu prowadzenia pojazdów nie przysługuje kierowcom skazanym za:

 • spowodowania wypadku drogowego z art. 177 kodeksu karnego
 • niezatrzymania się do kontroli drogowej z art. 178b kodeksu karnego
 • prowadzenie pojazdu pomimo cofniętych uprawnień z art. 180a kodeksu karnego
 • złamanie prawomocnego zakazu sądowego z art. 244 kodeksu karnego
 • spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym z art. 86 §1 kodeksu wykroczeń
 • jazdę bez uprawnień z art. 94§1 kodeksu wykroczeń.

Kiedy złożyć wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?

Uchylenie zakazu prowadzenia pojazdu może wiązać się z obowiązkiem zamontowania blokady alkoholowej. Sąd może wydać taki nakaz na wniosek zainteresowanego, jeśli podejmie przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez ubiegającego się o blokadę alkoholową nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Wnioskujący musi jednak pamiętać, że dla rozpoznania wniosku o blokadę alkoholową na jego korzyść środek karny musi być wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru.

Wniosek o blokadę alkoholową, czy warto?

Blokada alkoholowa to urządzenie, z którego zakupem i montażem wiążą się spore wydatki. Ceny blokady alkoholowej do samochodu zaczynają się od 2 000 zł. Do ceny zakupu należy doliczyć koszt montażu, który wynosi od 300 do 500 zł.

Odnośnie montażu i użytkowania blokady pamiętać należy, że urządzenie musi być kalibrowana co 12 miesięcy, natomiast samochód wyposażony w blokadę musi być poddany dodatkowemu badaniu technicznemu.

Przedmiotowe badanie przeprowadza się po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej, wystawionego przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Zwrócić również należy uwagę, że samochód wyposażony w blokadę alkoholową może zostać uruchomiony po sprawdzeniu zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu. Ta musi wynosić nie więcej niż 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Dla podsumowania napisać można, że choć z użytkowaniem samochodu wyposażonego w blokadę wiążą się zarówno wydatki jak i ograniczenia, to jest to jednak rozwiązanie, które może pozwolić ukaranemu wcześniej kierowcy odzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami.

 Jak uzasadnić wniosek do sądu o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Wniosek o uchylenie środka karnego powinien zostać odpowiednio uargumentowany. W uzasadnieniu wniosku warto zwrócić uwagę na zachowanie się sprawcy po popełnieniu czynu zabronionego oraz realizację nałożonych na niego przez sąd obowiązków (obowiązki orzeczone w wyroku).

W uzasadnieniu wniosku warto również starać się zwrócić uwagę sądu na prowadzony przez ukaranego tryb życia – stan rodzinny, zatrudnienie, brak nałogów oraz przestrzeganie porządku prawnego.

Do wniosku dołączyć można opinię pracodawcy, zaświadczenie o zakończonym leczeniu odwykowym lub podjętej terapii.

Właściwe przygotowanie pisma może być kłopotliwe dla większości osób, dlatego polecam fachowo przygotowany wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów pdf.

Opracowane na podstawie: Źródła

Podobne tematy:

Zostaw wiadomość